Σύστημα επιλογής Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης


Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για θέση Υπεύθυνου Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης της πράξης "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)" στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων.

10-05-2019: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε! Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων και έως την Τετάρτη 15-05-2019 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

Σχετικά έγγραφα:

19-04-2019: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις από την Παρασκευή 19-04-2019 στις 11 το πρωί μέχρι την Παρασκευή 10-05-2019 στις 11 το πρωί. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του μέχρι να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από την Παρασκευή 19-04-2019, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr.

Για άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213 131 4630, 213 131 4620, 213 131 4638, 213 131 4636, 213 131 4632 κατά τις ώρες 11:00 - 14:00.

Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.